'Galicia. Studies and materials' No. 6/2020      

         

     
Galicia. Studies and materials No. 6/2020

Galicia. Studies and materials No. 6/2020

ISSN 2450-5854

DOI: 10.15584/galisim                  

This publication was subsidized by the Support for Scientific Journals Programme (Contract no. 374/WCN/2019/1)

     
       
TABLE OF CONTENTS      
     
     
       
1. DISSERTATIONS AND PAPERS      

Mobilność mieszkańców

 • Krzysztof Broński, The policy of national and state authorities in the scope of counteracting vagrancy in Galicia in the period of autonomy – an outline of issues
  01.Download.pdf 516.43 kB
  01.Download.pl.pdf 437.41 kB
 • Уляна Мовна, Торговельна мобільність українських селян Галичини першої половини ХІХ ст. за даними львівської преси
  02.Download.pdf 447.54 kB
 • Sabina Rejman, A contribution to the demographic characteristic of people who received the right of belonging to a gmina at the beginning of the 20th century (as illustrated by the cases of Lviv and Cracow)
  03.Download.pdf 460.92 kB
  03.Download.pl.pdf 353.83 kB
 • Damian Szymczak, War and mobility. Galicians in the Kingdom of Poland during World War I
  04.Download.pdf 544.09 kB
 • Zdzisław Budzyński, Jolanta Kamińska-Kwak, Mieszczanie rodowici i migranci. Ruch wędrówkowy ludności Przemyśla (według spisu mieszkańców z połowy 1918 roku)
  05.Download.pdf 5.54 MB

Podróże i turystyka

 • Elżbieta Biesiadecka, Pilgrimage movement in Galicia in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century in the reports of the Galician press
  06.Download.pdf 455.22 kB
  06.Download.pl.pdf 347.08 kB
 • Jolanta Wąsacz-Krztoń, Z historii muzycznych wędrówek polskich śpiewaków operowych po Galicji. Klementyna Czosnowska i Władysław Mierzwiński z występami we Lwowie i w Krakowie 
  07.Download.pdf 1.29 MB
 • Kinga Fink, Artysta w drodze. Wędrówki muzyka Stanisława Bursy nie tylko po Galicji z przełomu XIX i XX wieku 
  08.Download.pdf 2.12 MB
 • Mariola Hoszowska, Wpływ podróży na dynamikę życia wybranych uczniów Ksawerego Liskego 
  09.Download.pdf 524.89 kB
 • Arkadiusz S. Więch, Podróże badawcze archiwistów Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej na przełomie XIX i XX wieku 
  10.Download.pdf 469.57 kB
 • Mariusz Menz, Podróże kulturowe krakowskich stańczyków ze szczególnym uwzględnieniem relacji Stanisława Koźmiana 
  11.Download.pdf 497.46 kB
 • Наталія Мисак, Мандрівки галицької молоді наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.: організація, характер, маршрути, вплив на формування особисто-сті гімназистів і студентів
  12.Download.pdf 628.79 kB
 • Beata Lorens, Podróże galicyjskiej rodziny ziemiańskiej w XIX wieku na przykładzie Skrzyńskich 
  13.Download.pdf 485.84 kB
 • Aleksandra Szala, Wyjazdy Jadwigi z Zamoyskich Sapieżyny 
  14.Download.pdf 460.61 kB
 • Klaudiusz Święcicki, Zakopane i Tatry fin de siècle. Jan Kasprowicz – podróże artysty 
  15.Download.pdf 580.65 kB
 • Маріанна Мовна, Трускавець на сторінках туристичних путівників та путівників курортами (1875–1914) 
  16.Download.pdf 2.25 MB
 • Robert Gaweł, Galician automobilism
  17.Download.pdf 7.28 MB

Varia

 • Waldemar Łazuga, W kręgu mitu habsburskiego. Alicja Ankarcrona – Badeni – Habsburg – Altenburg (1889–1985) 
  18.Download.pdf 546.67 kB
 • Jerzy Kuzicki, Galicja w 1831 roku w opiniach emigrantów-uczestników powstania listopadowego
  19.Download.pdf 562.32 kB
 • Joachim Popek, Spory o służebności przechodu, przejazdu i przegonu bydła w relacjach miast i wsi ze zwierzchnością dworską na terenie Galicji w XIX wieku
  20.Download.pdf 609.46 kB
 • Adam Świątek, Polacy na uroczystościach ku czci Františka Palackiego i I Zjeździe Dziennikarzy Słowiańskich w Pradze w 1898 roku
  21.Download.pdf 11.34 MB
 • Paweł Woś, Galicyjski ruch ludowy w początkowym okresie działalności Stronnictwa Ludowego
  22.Download.pdf 447.84 kB
 • Anna Chudzińska, Wszechpolak austriackim ministrem kolei. Wokół kariery politycznej Stanisława Głąbińskiego
  23.Download.pdf 486.23 kB
     
       
2. SOURCES and MATERIALS      
 • Paweł Sierżęga, Listy Antoniego Prochaski do Aleksandra Semkowicza (1876–1887) w zbiorach prywatnych Teofila Emila Modelskiego
  24.Download.pdf 838.68 kB
 • Grażyna Stojak, Architektura galicyjskich dworców kolejowych (na wybranych przykładach drugorzędnych linii kolejowych)
  25.Download.pdf 12.84 MB
     
       
3. SCIENTIFIC REVIEWS, REVIEWS, NOTES ABOUT BOOKS      
 • Ewelina Maria Kostrzewska, Pod skrzydłami „Sokoła”. W kręgu opowieści Marzanny Raińskiej, Sokolnie galicyjskie. Historia i stan obecny, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2018, 476 ss.
  26.Download.pdf 385.59 kB
 • Piotr Olechowski, Lutz C. Kleveman, Lwów. Portret utraconego miasta, przekł. Dariusz Guzik, Znak Horyzont, Kraków 2019, 344 ss. 
  27.Download.pdf 328.92 kB
     
       
4. CHRONICLE      
 • Magdalena Baran-Szołtys, Danuta Sosnowska, Jagoda Wierzejska, (P)o Galicji: „Jeszcze więcej problemów!” Konferencja z okazji sześćdziesiątych piątych urodzin Profesora Aloisa Woldana, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, 5–6 czerwca 2019
  28.Download.pdf 284.38 kB
 • Wojciech Ziobro, „Forum Czasopism Historycznych”. Panel XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Lublin, 20 września 2019 roku 
  29.Download.pdf 284.80 kB
     
       
5. REFERECES TO GALICIA FROM 2015      
     
       
Files to download – complete publication:      
     
       

Archive issues of the journal:

Galicia. Studies and materials No. 1/2015

Galicia. Studies and materials No. 2/2016

Galicia. Studies and materials No. 3/2017

     

Galicia. Studies and materials No. 4/2018

Galicia. Studies and materials No. 5/2019

Galicia. Studies and materials No. 6/2020

     

Galicia. Studies and materials No. 7/2021

Galicia. Studies and materials No. 8/2022