'Galicia. Studies and materials' No. 8/2022       

         

     
Galicia. Studies and materials No. 8/2022

Galicia. Studies and materials No. 8/2022

ISSN 2450-5854

DOI: 10.15584/galisim                  

     
       
TABLE OF CONTENTS      
     
     
     
       
1. DISSERTATIONS AND PAPERS      
 • Anna Słoniowska, Benedykta Dybowskiego program odrodzenia ludzkości
  02.Download.pdf 383.47 kB
 • Ореста Лосик, Соціально-філософські погляди Володимира Навроцького: від неоромантизму до позитивізму
  03.Download.pdf 444.03 kB
 • Beata Guzowska, „Religia przyszłości” Maurycego Straszewskiego w perspektywie współczesnych przemian religii i religijności 
  04.Download.pdf 346.16 kB
 • Jan Skoczyński, O Feliksie Konecznym uwag kilka
  05.Download.pdf 404.57 kB
 • Alfred Skorupka, Koneczny a Fukuyama. Szkic porównawczy
  06.Download.pdf 371.08 kB
 • Leszek Gawor, Galician scholars: Marian Raciborski and Jan Gwalbert Pawlikowski as the precursors of Polish ecological thought
  07.Download.EN.pdf 393.63 kB
  07.Download.PL.pdf 344.83 kB
 • Jerzy Kojkoł, Loving Galicia. The views and life of Stanislaw Garfein-Garski
  08.Download.EN.pdf 407.44 kB
  08.Download.PL.pdf 380.66 kB
 • Michał Bohun, Philosophy of action and creativity in Wilhelm Feldman’s historical syntheses
  09.Download.EN.pdf 412.27 kB
  09.Download.PL.pdf 384.80 kB
 • Oksana Sheremeta, Ідеї політичної філософії Миколи Конрада у релігійно-філософському контексті кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: лібералізм, націоналізм, соціалізм 
  10.Download.pdf 479.96 kB
 • Paweł Balcerak, Status możliwości w logice trójwartościowej Jana Łukasiewicza
  11.Download.pdf 345.74 kB
 • Krzysztof Bochenek, Rev. Konstanty Michalski’s reflections on beastliness and heroism
  12.Download.EN.pdf 381.13 kB
  12.Download.PL.pdf 341.85 kB
 • Grzegorz Szulczewski, Ludwig Mises’s Lvivian compass of life
  13.Download.EN.pdf 438.91 kB
  13.Download.PL.pdf 395.96 kB
 • Robert Lewandowski, Etyka społeczna w ujęciu Jana Piwowarczyka 
  14.Download.pdf 387.50 kB
 • Wojciech Słomski, Tadeusz Czeżowski – obszary filozofowania 
  15.Download.pdf 365.62 kB
 • Wiesław Sztumski, The environmental aspects of Tadeusz Czeżowski’s concept of the sense of life: ‘I’ in the world as a part of it 
  16.Download.pdf 398.04 kB
 • Witold Nowak, Stefan Harassek and the problems of contemporary philosophy
  17.Download.EN.pdf 406.18 kB
  17.Download.PL.pdf 399.94 kB
 • Stefan Konstańczak, Pomiędzy tradycją a filozofią analityczną. Karola Frenkla (1891–1920) droga do etyki naukowej 
  18.Download.pdf 427.85 kB
 • Artur Mordka, Romana Ingardena opalizacje i oscylacje literackie
  19.Download.pdf 418.36 kB
 • Grzegorz Grzybek, Etyczny wymiar idei wychowawczych i inicjatyw społecznych w Galicji w dobie autonomii

  20.Download.pdf 357.38 kB
 • Anna Drabarek, Problem tożsamości filozofii w koncepcjach przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej oraz ich krytyków

  21.Download.pdf 435.86 kB
     
       
2. SOURCES and MATERIALS      
 • Agnieszka Fluda-Krokos, Stare druki pozyskane do Biblioteki Książąt Czartoryskich z leżajskiego klasztoru oo. Bernardynów w świetle spisu z roku 1875
  22.Download.pdf 419.91 kB
 • Hanna Kozińska-Witt, „[...] gdy stary Wawel otoczą wody kanału”. Niezrealizowana droga wodna łącząca Dunaj, Wisłę i Dniestr
  23.Download.pdf 5.21 MB
 • Jolanta Wąsacz-Krztoń, Primadonna opery warszawskiej Bronisława Dowiakowska na gościnnych występach w Galicji
  24.Download.pdf 1.64 MB
     
       
3. SCIENTIFIC REVIEWS, REVIEWS, NOTES ABOUT BOOKS      
 • Witold Molik, Żydzi lwowscy w blasku Wiednia
  25.Download.pdf 351.14 kB
 • Piotr Olechowski, „Odnalezione historie” z ziemi stanisławowskiej, czyli kilka uwag o kolejnej książce Petra Hawrylyszyna i Romana Czorneńkiego „Stanyslawiwszczyna. Widnaideni istorji”, Brustury 2022, 176 ss.; „Станіславівщина. Віднайдені історії”, Брустури 2022, 176 сс.
  26.Download.pdf 320.22 kB
     
       
4. CHRONICLE      
 • Iryna Orlevycz, Seminarium w Lwowskim Muzeum Historii Religii, 17 listopada 2021 roku
  27.Download.pdf 238.89 kB
     
       
5. REFERECES TO GALICIA FROM 2017:      
     
       
Files to download – complete publication:      
     
       

Archive issues of the journal:

Galicia. Studies and materials No. 1/2015

Galicia. Studies and materials No. 2/2016

Galicia. Studies and materials No. 3/2017

     

Galicia. Studies and materials No. 4/2018

Galicia. Studies and materials No. 5/2019

Galicia. Studies and materials No. 6/2020

     

Galicia. Studies and materials No. 7/2021