Selected publications 

- Robert Gaweł, Ewidencja samochodów w Krakowie 1906–1918
- Ks. Stanisław Nabywaniec, Powstanie placówek duszpasterskich u schyłku okresu galicyjskiego na przykładzie parafii Budziwój koło Rzeszowa
- Лідія Лазурко, Постать Вільгельма фон Габсбурга (Василя Вишиваного) у спогадах і історичних дослідженнях XX – поч. XXI ст.
- Sabina Rejman, The First Demographic Transition in Galicia as an element of modernization – Rzeszów against the background of the largest cities in Galicia: Lviv and Kraków
- Agata Strzelczyk, Dyplomata, Polak, minister spraw zagranicznych. Agenor Gołuchowski młodszy w karykaturze wiedeńskich pism satyrycznych
- Katarzyna Świetlik, Wzorzec aktywności kobiety na polu oświaty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku na przykładzie Zofii Romanowiczówny
- Szczepan Kozak, Issues related to notaries public’s offices in selected Galician law journals
- Paweł Woś, Bohdan Janusz – polsko-ukraiński miłośnik historii i pamiętnikarz o początkach Wielkiej Wojny
- Maciej Wawrzczak, Kwestia komunikacyjno-transportowa w funkcjonowaniu uzdrowiska w Szczawnicy (XIX wiek – początek XX wieku)
- Elżbieta Biesiadecka, Legenda Piotra Skargi w świetle galicyjskiej prasy doby autonomicznej

Recommended scientific journals:

'Galicia. Studies and materials' No. 7/2021    

        

 

Galicia. Studies and materials No. 7/2021

ISSN 2450-5854  

DOI: 10.15584/galisim                

 

The current issue includes inter alia:          

- Papers and dissertations   

  • Alois Woldan, Buchach – a city at the meeting point of different national narratives
  • Jarosław Moklak, The beginnings of “Studium Ruthenum”. A contribution to the history of the ukrainian education in Galicia, 1779–1787
  • Czesław Partacz, Ukraińskie dążenia niepodległościowe w czasie Wielkiej Wojny i po niej
  • Tomasz Kargol, Między Sławutą a Tarnowem. Podróże współpracowników i administratorów dóbr wołyńskich i kraińskich ks. Hieronima Sanguszki na przełomie XVIII i XIX wieku

- Sources

  • Mariusz Menz, Z dziejów polskiego konserwatyzmu. Od Józefa Kalasantego Szaniawskiego do krakowskich stańczyków
 
Files to download – complete publication:  
 
File to download – articles:  
 
   
   

Archive issues of the journal:

Galicia. Studies and materials No. 1/2015

Galicia. Studies and materials No. 2/2016

Galicia. Studies and materials No. 3/2017

Galicia. Studies and materials No. 4/2018

Galicia. Studies and materials No. 5/2019

Galicia. Studies and materials No. 6/2020