Selected publications 

- Leszek Gawor, Galician scholars: Marian Raciborski and Jan Gwalbert Pawlikowski as the precursors of Polish ecological thought
- Jerzy Kojkoł, Loving Galicia. The views and life of Stanislaw Garfein-Garski
- Michał Bohun, Philosophy of action and creativity in Wilhelm Feldman’s historical syntheses
- Krzysztof Bochenek, Rev. Konstanty Michalski’s reflections on beastliness and heroism
- Grzegorz Szulczewski, Ludwig Mises’s Lvivian compass of life
- Witold Nowak, Stefan Harassek and the problems of contemporary philosophy
- Wiesław Sztumski, The environmental aspects of Tadeusz Czeżowski’s concept of the sense of life: ‘I’ in the world as a part of it
- Jan Skoczyński, O Feliksie Konecznym uwag kilka
- Artur Mordka, Romana Ingardena opalizacje i oscylacje literackie
- Grzegorz Grzybek, Etyczny wymiar idei wychowawczych i inicjatyw społecznych w Galicji w dobie autonomii

Recommended scientific journals:

'Galicia. Studies and materials' No. 8/2022    

        

 

Galicia. Studies and materials No. 8/2022

ISSN 2450-5854  

DOI: 10.15584/galisim                

 

The current issue includes inter alia:          

- Papers and dissertations   

  • Anna Słoniowska, Benedykta Dybowskiego program odrodzenia ludzkości
  • Beata Guzowska, „Religia przyszłości” Maurycego Straszewskiego w perspektywie współczesnych przemian religii i religijności
  • Paweł Balcerak, Status możliwości w logice trójwartościowej Jana Łukasiewicza
  • Robert Lewandowski, Etyka społeczna w ujęciu Jana Piwowarczyka
  • Stefan Konstańczak, Pomiędzy tradycją a filozofią analityczną. Karola Frenkla (1891–1920) droga do etyki naukowej
  • Anna Drabarek, Problem tożsamości filozofii w koncepcjach przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej oraz ich krytyków
  • Wojciech Słomski, Tadeusz Czeżowski – obszary filozofowania

- Sources

  • Agnieszka Fluda-Krokos, Stare druki pozyskane do Biblioteki Książąt Czartoryskich z leżajskiego klasztoru oo. Bernardynów w świetle spisu z roku 1875
 
Files to download – complete publication:  
 
File to download – articles:  
 
   
   

Archive issues of the journal:

Galicia. Studies and materials No. 1/2015

Galicia. Studies and materials No. 2/2016

Galicia. Studies and materials No. 3/2017

Galicia. Studies and materials No. 4/2018

Galicia. Studies and materials No. 5/2019

Galicia. Studies and materials No. 6/2020

     

Galicia. Studies and materials No. 7/2021