'Galicia. Studies and materials' No. 5/2019       

         

     
Galicia. Studies and materials No. 5/2019

Galicia. Studies and materials No. 5/2019

ISSN 2450-5854

ISBN 978-83-7996-742-1

DOI: 10.15584/galisim               

This publication was subsidized by the Support for Scientific Journals Programme (Contract no. 374/WCN/2019/1) 

     
       
TABLE OF CONTENTS      
     
     
       
1. DISSERTATIONS AND PAPERS      
 • Leszek Gawor, Galician neomessianism
  01.Download.pdf 1.26 MB
 • 01.Download.pl.pdf 940.45 kB
 • Andriy Kadykalo, Ihor Kariwec, Samoświadomość filozoficzna galicyjskich intelektualistów narodowości ruskiej końca XIX i początku XX wieku: Klemens Hankiewicz i Wasyl Szczurat
  02.Download.pdf 837.47 kB
 • Aleksander Ćuk, Słowiańszczyzna południowa na przełomie wieków XIX i XX z perspektywy Klubu Słowiańskiego
  03.Download.pdf 620.97 kB
 • Olga Liszczyńska, Humanistic and Christian values in the philosophical concepts of Eastern Galician thinkers of the first half of the twentieth century
  04.Download.pdf 827.70 kB
 • 04.Download.pl.pdf 743.42 kB
 • Romana Kolarzowa, Jak „żydowskie zacofanie” stało się natchnieniem filozofii. Chasydzkie tropy u Martina Bubera, Franza Rosenzweiga i Emmanuela Lévinasa
  05.Download.pdf 682.90 kB
 • Teresa Zawojska, The ethical views of Wojciech Dzieduszycki
  06.Download.pdf 901.75 kB
 • 06.Download.pl.pdf 814.03 kB
 • Anna Droś, Sokrates w myśli Wojciecha Dzieduszyckiego 
  07.Download.pdf 774.15 kB
 • Lidia Michalska-Bracha, Wojciech Dzieduszycki wobec oceny powstania styczniowego i polskich dziejów porozbiorowych. Wokół debaty nad dziełem Stanisława Koźmiana „Rzecz o roku 1863” 
  08.Download.pdf 1,016.63 kB
 • Oresta Łosyk, Z badań nad filozoficzną problematyką prac Wołodymyra Barwinskiego 
  09.Download.pdf 1.22 MB
 • Oksana Darmoriz, Koncepcja antropologiczna Iwana Franki: ewolucjonizm kulturowo-społeczny w ukraińskiej filozofii 
  10.Download.pdf 760.30 kB
 • Natalia Kovalchuk, Fenomen uniwersalności w twórczości Iwana Franki 
  11.Download.pdf 649.31 kB
 • Grzegorz Grzybek, Etyka seksualna w ujęciu Józefa Bilczewskiego, metropolity lwowskiego (1900–1923) 
  12.Download.pdf 717.94 kB
 • Mykhailo Skalets’ki, Khrystyna Khvoynytska, Dziedzictwo etyczne Kazimierza Twardowskiego i jego współczesne znaczenie (z okazji 80. rocznicy śmierci) 
  13.Download.pdf 694.98 kB
 • Przemysław Paczkowski, Władysław Witwicki jako tłumacz Platona 
  15.Download.pdf 577.52 kB
 • Krzysztof Bochenek, Father Konstanty Michalski’s outline of philosophy of history 
  15.Pobierz.pdf 577.52 kB
 • 15.Download.pl.pdf 664.27 kB
 • Artur Mordka, Leona Chwistka oscylacje artystyczne 
  16.Download.pdf 815.52 kB
 • Stefan Konstańczak, Kazimierza Ajdukiewicza lwowskie wykłady z etyki 
  17.Download.pdf 899.52 kB
 • Grzegorz Szulczewski, Spuścizna intelektualna galicyjskich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w twórczości Adama Heydla 
  18.Download.pdf 853.24 kB
     
       
2. SOURCES      
 • Agnieszka Kawalec, Z Wielkopolski do Lwowa – w pogoni za realizacją marzeń. Przypadek Ksawerego Liskego w świetle korespondencji
  19.Download.pdf 1.88 MB
     
       
3. SCIENTIFIC REVIEWS, REVIEWS, NOTES ABOUT BOOKS      
 • Aldona Młynarczuk, Szkolne podręczniki do nauki historii w Galicji, red. Bogusław Dybaś i Igor Kąkolewski, PAN Stacja Naukowa w Wiedniu (2019)
  20.Download.pdf 319.44 kB
 • Piotr Olechowski, Andrzej Zwoliński, Lwowskie okruchy historii, Wydawnictwo AA, Kraków 2018, 256 ss. 
  21.Download.pdf 380.04 kB
     
       
4. CHRONICLE      
 • Agnieszka Kawalec, „Rok 1918. Koniec starego świata, początek nowego”. Międzynarodowa konferencja naukowa, Poznań, 16–17 maja 2018 r.
  22.Download.pdf 238.46 kB
 • Sabina Rejman, Konferencja naukowa „W drodze ku Niepodległości. Przemiany modernizacyjne na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku”, Bóbrka, 4–5 kwietnia 2019 r. 
  23.Download.pdf 276.51 kB
     
       
5. REFERECES TO GALICIA FROM 2014      
     
       
Files to download – complete publication:      
     
       
       

Archive issues of the journal:

Galicia. Studies and materials No. 1/2015

Galicia. Studies and materials No. 2/2016

Galicia. Studies and materials No. 3/2017

     

Galicia. Studies and materials No. 4/2018

Galicia. Studies and materials No. 5/2019

Galicia. Studies and materials No. 6/2020

     

Galicia. Studies and materials No. 7/2021

Galicia. Studies and materials No. 8/2022