"Галичина. Дослідження і матеріали" № 7/2021        

         

     
Галичина. Дослідження і матеріали № 7/2021

Галичина. Дослідження і матеріали № 7/2021

ISSN 2450-5854

DOI: 10.15584/galisim                  

     
       
ЗМІСТ      
     
     
       
1. ПРАЦІ ТА СТАТТІ      
 • Jarosław Moklak, The beginnings of “Studium Ruthenum”. A contribution to the history of the ukrainian education in Galicia, 1779–1787
 • Czesław Partacz, Ukraińskie dążenia niepodległościowe w czasie Wielkiej Wojny i po niej 
 • Paweł Woś, Bohdan Janusz – polsko-ukraiński miłośnik historii i pamiętnikarz o początkach Wielkiej Wojny
 • Andrzej Olejko, Ohne Flieger kein Sieg – Bez lotników nie ma zwycięstwa! Szkic z działań lotnictwa austro-węgierskiego i niemieckiego w przeddzień przełamania gorlickiego 1915 r. w świetle archiwaliów i literatury pamiętnikarskiej
 • Ks. Stanisław Nabywaniec, Powstanie placówek duszpasterskich u schyłku okresu galicyjskiego na przykładzie parafii Budziwój koło Rzeszowa 
     
       
2. ДЖЕРЕЛА ТА МАТЕРІАЛИ      
     
       
3. ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ, ЗАМІТКИ ПРО КНИЖКИ      
 • Piotr Olechowski, Ważny krok w przywracaniu pamięci o mieście, którego już nie ma, czyli rzecz o stanisławowskich „historiach odnalezionych” przez Petra Hawrylyszyna i Romana Czorneńkiego w książce „Stanislawiw. Widnaideni istorji”, Brusturiw 2020, 256 ss. „Станіславів: віднайдені історії”, Брустурів 2020, 256 сс.
 • Vitali Telvak, Igor Hyrych, Vyacheslav Lypynsky: farmer and soldier (The ratio of democratic and conservative aspects in his historiosophy), Кyiv 2019, 310 p. [Гирич Ігор, В‘ячеслав Липинський: хлібороб і жовнір (Співвідношення демократичного і консервативного в його історіософії), Київ 2019, 310 с.] 
 • Rafał Kolano, Р. Лехнюк, „На порозі модерного світу. Українські консерва-тивні середовища в Галичині в першій чверті XX століття”, Видавництво „Літопис”, Львів 2019, 392 ss. 
 • Ігор Гирич, Лідія Лазурко, „Польська історична періодика у Східній Галичині ХІХ – початку ХХ ст.: типологія, ідеологія, проблематика” (монографія), Черкаси–Дрогобич: Видавничий дім „Гельветика”, 2020, 290 сc. 
 • Igor Hyrych, The Correspondence of Mykhailo Hrushevskyi. Vol. 7: Mykhailo Hrushevskyi’s correspondence with Oleksandr Barvinskyi / Edited by V. Telvak, M. Diadiuk. - Lviv; Kyiv; New York; Ostroh, 2019.– 208 p. 
 • Ewelina Maria Kostrzewska, Być mężczyzną w rodzinie, czyli drogi i bezdroża ojcostwa. Agata Barzycka-Paździor, Ojcostwo w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Szkice z dziejów rodziny galicyjskiej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2019 
     
       
4. ХРОНІКА      
 • Adam Świątek, Sprawozdanie z XV Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Intelektualne elity miasta”, zorganizowanej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie w dniach 9–11 grudnia 2020 r.
     
       
5. МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ ГАЛИЧИНИ ЗА 2016 РІК      
     
       
Файл для завантаження - повна публікація:      
     
       

Попередні випуски журналу:

Галичина. Дослідження і матеріали № 1/2015

Галичина. Дослідження і матеріали № 2/2016

Галичина. Дослідження і матеріали № 3/2017

     

Галичина. Дослідження і матеріали № 4/2018

Галичина. Дослідження і матеріали № 5/2019

Галичина. Дослідження і матеріали № 6/2020