"Галичина. Дослідження і матеріали" № 3/2017     

         

     
Галичина. Дослідження і матеріали № 3/2017

Галичина. Дослідження і матеріали № 3/2017

ISSN 2450-5854

ISBN 978-83-7996-487-1

DOI: 10.15584/galisim          

Щорічники видані Інститутом історії Ряшівського університету        

     
       
ЗМІСТ      
     
       
1. ПРАЦІ ТА СТАТТІ      
 • Maciej Matwijów, Blaski i cienie kuratorii literackiej Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w latach 1827–1944
 • Adam Redzik, Z dziejów kuratorii ekonomicznej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie – o pewnym sporze prawnym (czy tylko?) 
 • Grzegorz P. Bąbiak, Wokół mecenatu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w XIX w. 
 • Bożena Figiela, Zbiory przeworskie w kolekcji Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Dary Henryka i Jerzego Lubomirskich
 • Agnieszka Franczyk-Cegła, Zbiory książkowe Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego 
 • Лідія Лазурко, Часопис Національної бібліотеки імені Оссолінських у Львові в XIX столітті 
 • Ірина Глушик, Авґуст Бєльовський та Іван Вагилевич: наукова співпраця у Націо-нальному інституті імені Оссолінських 
 • Joanna Pisulińska, Maurycy Dzieduszycki (1813–1877) i jego zainteresowania przeszłością
 • Lidia Michalska-Bracha, Kilka uwag na temat inicjatywy „biblioteki syberyjskiej” w lwowskim Ossolineum
 • Данило Кравець, Зв’язки українських науковців із Національним Закладом ім. Оссолінських у Львові 
 • Mariola Hoszowska, „Pamięć” i „historia” instytucji. Ossolineum w międzypokoleniowej refleksji Polaków (do 1939 r.) 
 • Маріанна Мовна, Оссолінеум у дзеркалі путівників Львовом (1871–1939)
 • Robert Kotowski, Udział Wacława Olszewicza w ratowaniu zbiorów Ossolineum we Lwowie 
     
       
2. ДЖЕРЕЛА      
 • Marek Miławicki, „Zostaję raz na zawsze życzliwym przyjacielem”. Korespondencja pomiędzy historykami Augustem Bielowskim i dominikaninem Sadokiem Barączem
 • Adam Świątek, „W sprawie ruskiej” Platona Kosteckiego
 • Paweł Sierżęga, Inicjatywy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w sprawie gromadzenia materiałów do historii Galicji
     
       
3. РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ      
 • Віталій Тельвак, Василь Педич, Львівська історична школа Михайла Грушевського, Світ, Львів 2016, 440 с. (Vitalii Yaremchuk) 
 • Władysław Konopczyński, Dziennik 1918–1921, część I i II, wstęp Piotr Biliński, opracowanie Piotr Biliński, Paweł Plichta, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Ośrodek Myśli
  Politycznej, Warszawa–Kraków 2016, cz. I, ss. 508, cz. II, ss. 478 (Paweł Sierżęga) 
 • Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 r., red. Jerzy Maternicki, Joanna Pisulińska, Leonid Zaszkilniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  Rzeszów 2016, ss. 662 (Rafał Stobiecki)
 • „Strzyżowski Rocznik Muzealny” Strzyżów 2015, t. I, ss. 352, ilustracje, tabele, wykresy; „Strzyżowski Rocznik Muzealny” Strzyżów 2016, t. II, ss. 344, ilustracje, tabele, wykresy;
  „Strzyżowski Rocznik Muzealny” Strzyżów 2017, t. III, ss. 352, ilustracje, tabele, wykresy (Jerzy Kuzicki)
     
       
4. ХРОНІКА      
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura (Kraków, 1–2 czerwca 2016 r.) (Agnieszka Kawalec)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Rok 1846 w Krakowie i Galicji – odniesienia, interpretacje, pamięć”, Kraków, 16–17 listopada 2016 r. (Jerzy Kuzicki) 
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Żydzi w Galicji”, Boguchwała–Rzeszów, 8–9 czerwca 2017 r. (Alicja Maślak-Maciejewska) 
     
       
5. МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ ГАЛИЧИНИ ЗА 2012 РІК      
 • Opracowali: Christoph Augustynowicz, Agnieszka Kawalec, Natalia Kolb, Szczepan Kozak, Jerzy Kuzicki, Natalia Kurniawka, Iryna Orlevycz, Paweł Sierżęga, Beata Wasser   
     
       
Файл для завантаження:      
     

Попередні випуски журналу:

Галичина. Дослідження і матеріали № 1/2015

Галичина. Дослідження і матеріали № 2/2016

Галичина. Дослідження і матеріали № 3/2017

     

Галичина. Дослідження і матеріали № 4/2018

Галичина. Дослідження і матеріали № 5/2019

Галичина. Дослідження і матеріали № 6/2020

     

Галичина. Дослідження і матеріали № 7/2021

Галичина. Дослідження і матеріали № 8/2022