Вибрані публікації 

- Robert Gaweł, Ewidencja samochodów w Krakowie 1906–1918
- Ks. Stanisław Nabywaniec, Powstanie placówek duszpasterskich u schyłku okresu galicyjskiego na przykładzie parafii Budziwój koło Rzeszowa
- Лідія Лазурко, Постать Вільгельма фон Габсбурга (Василя Вишиваного) у спогадах і історичних дослідженнях XX – поч. XXI ст.
- Sabina Rejman, The First Demographic Transition in Galicia as an element of modernization – Rzeszów against the background of the largest cities in Galicia: Lviv and Kraków
- Agata Strzelczyk, Dyplomata, Polak, minister spraw zagranicznych. Agenor Gołuchowski młodszy w karykaturze wiedeńskich pism satyrycznych
- Katarzyna Świetlik, Wzorzec aktywności kobiety na polu oświaty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku na przykładzie Zofii Romanowiczówny
- Szczepan Kozak, Issues related to notaries public’s offices in selected Galician law journals
- Paweł Woś, Bohdan Janusz – polsko-ukraiński miłośnik historii i pamiętnikarz o początkach Wielkiej Wojny
- Maciej Wawrzczak, Kwestia komunikacyjno-transportowa w funkcjonowaniu uzdrowiska w Szczawnicy (XIX wiek – początek XX wieku)
- Elżbieta Biesiadecka, Legenda Piotra Skargi w świetle galicyjskiej prasy doby autonomicznej

Рекомендовані наукові журнали:

"Галичина. Дослідження і матеріали" № 7/2021            

 

Галичина. Дослідження і матеріали № 7/2021

ISSN 2450-5854 

DOI: 10.15584/galisim              

 

У цьому випуску:        

- Статті і праці    

  • Alois Woldan, Buchach – a city at the meeting point of different national narratives
  • Jarosław Moklak, The beginnings of “Studium Ruthenum”. A contribution to the history of the ukrainian education in Galicia, 1779–1787
  • Czesław Partacz, Ukraińskie dążenia niepodległościowe w czasie Wielkiej Wojny i po niej
  • Tomasz Kargol, Między Sławutą a Tarnowem. Podróże współpracowników i administratorów dóbr wołyńskich i kraińskich ks. Hieronima Sanguszki na przełomie XVIII i XIX wieku
  • Mariusz Menz, Z dziejów polskiego konserwatyzmu. Od Józefa Kalasantego Szaniawskiego do krakowskich stańczyków

- Джерела

  • Agata Wdowik, Polacy w Baden na przełomie XVIII i XIX wieku w świetle wybranych austriackich źródeł archiwalnych
 
Файл для завантаження - повна публікація:  
 
Файл для завантаження - статті:  
 
   
   

Попередні випуски журналу:

Галичина. Дослідження і матеріали № 1/2015

Галичина. Дослідження і матеріали № 2/2016

Галичина. Дослідження і матеріали № 3/2017

Галичина. Дослідження і матеріали № 4/2018

Галичина. Дослідження і матеріали № 5/2019

Галичина. Дослідження і матеріали № 6/2020