На сторінках журналу «Галичина. Дослідження і матеріали» друкуємо праці та статті, джерела та матеріали, рецензії та огляди, хроніку наукових подій та матеріали до бібліографії Галичини. Приймаємо до друку тексти польською та українською мовами, а також робочими мовами конгресу.
 
 1. Тексти повинні бути надіслані електронною поштою в програмі   Word для Windows (бажаний формат файлу * .doc * .rtf) або в друкованому вигляді з доданим диском  CD. Ілюстрації повинні бути збережені в окремому файлі, із зазначенням в тексті  лише посилань.
  Матеріали просимо надсилати за адресою:
  redakcja@galicja-ur.pl
  або
  доктору, проф. РУ Щепанові Козакові
  Інститут Історії
  Ряшівського університету
  вул. Рейтана 16 С, 35 - 310 Ряшів
 2. Праці, статті та джерельні  матеріали повинні містити: 
  - анотацію польською та англійською мовами (близько 0,5 сторінок) 
  - ключові слова (не більше ніж 5)
 3. До усіх матеріалів, призначених для публікації, просимо додати:
  - основну інформацію про автора: назва, науковий ступінь
  - назва та адрес наукової установи
  - поштову та електронну адреси, номер телефону
 4. До тексту потрібно додати заяву про те, що він раніше не був опублікований, а надісланий лише до редакції журналу "Галичина. Дослідження і матеріали" (Додаток 1)
 5. У випадку авторства двох або більше осіб, потрібно  додати заяву із зазначенням індивідуального внеску кожного  в опрацювання тексту (Додаток 2)
 6. Автори статей, опублікованих в "Галичині. Дослідження і матеріали "погоджуються на одночасну їх  публікацію  в онлайн-версії журналу на сторінц http://galicja-ur.pl і та розміщення їх в індексованих базах даних (декларація - додаток 3)
 7. Публікації в "Галичині. Дослідження і матеріали "не є платними
 8. Редакція просить взяти до уваги такі редакційні вимоги,  відповідно до рекомендацій видавництва РУ (Додаток 4)
 
Файл для завантаження: 
 

Адреса редакції: 

Інститут історії,

Ряшівський університет

Вул. Т. Рейтана 16 С,

35-310 Ряшів

e-mail: redakcja@galicja-ur.pl

www: www.galicja-ur.pl

NIP: 813-32-38-822