"Galizien. Studien und Materialien" Nr. 2/2016         

         

     
Galizien. Studien und Materialien Nr. 2/2016

Galizien. Studien und Materialien Nr. 2/2016

ISSN 2450-5854

ISBN 978-83-7996-326-3

DOI: 10.15584/galisim          

Das Jahrbuch wird vom Institut für Geschichte der Universität Rzeszów herausgegeben         

     
       
INHALTSVERZEICHNIS       
     
       
ANMERKUNGEN DER REDAKTION      
     
Leszek Gawor, Filozofia w Galicji. Wprowadzenie      
     
       
1. ABHANDLUNGEN UND ARTIKEL      
 • Ryszard Wójtowicz, Filozofia i naród. O istocie romantyzmu Józefa W. Gołuchowskiego 
  Download.pdf 485,01 kB
 • Piotr Gugała, Walenty Chłędowski – filozof „z” i „dla” Galicji 
  Download.pdf 566,53 kB
 • Stanisław Jedynak, Lwowskie początki pozytywizmu polskiego 
  Download.pdf 481,79 kB
 • Jerzy Kojkoł, Ludwika Gumplowicza społeczno-filozoficzne myślenie o religii 
  Download.pdf 547,43 kB
 • Włodzimierz Tyburski, Myśl etyczna w Galicji w drugiej połowie XIX wieku 
  Download.pdf 510,31 kB
 • Mirosław Mylik, Wkład polskich filozofów z Galicji w neoscholastykę przełomu XIX i XX stulecia 
  Download.pdf 543,88 kB
 • Magdalena Milczarek-Gnaczyńska, Galicyjskie drogi i bezdroża w filozofii narodowej Władysława Mieczysława Kozłowskiego 
  Download.pdf 550,64 kB
 • Artur Mordka, Klemensa Hankiewicza idea filozofii narodowej i słowiańskiej 
  Download.pdf 515,44 kB
 • Przemysław Paczkowski, Wincenty Lutosławski i polski wkład w światowe badania nad Platonem 
  Download.pdf 546,70 kB
 • Ignacy S. Fiut, Źródła myśli filozoficzno-ewolucyjnej Tadeusza Garbowskiego w czasach monarchii austro-węgierskiej 
  Download.pdf 828,99 kB
 • Tomasz Mróz, Jan Bartunek (1859–1912) – nauczyciel gimnazjalny w Rzeszowie jako badacz i użytkownik filozofii antycznej 
  Download.pdf 749,40 kB
 • Anna Jedynak, Początki szkoły lwowsko-warszawskiej 
  Download.pdf 648,04 kB
 • Michał Bohun, Upiór polskości. Galicja w życiu i myśli Stanisława Brzozowskiego 
  Download.pdf 578,66 kB
 • Paweł Polak, Julian Edwin Zachariewicz – filozoficzne ścieżki galicyjskiego intelektualisty 
  Download.pdf 1,43 MB
 • Stanisław Obirek, Sokratejski model filozofii Stanisława Vincenza zakorzeniony w doświadczeniu Galicji końca XIX i pierwszej połowy XX wieku 
  Download.pdf 620,50 kB
 • Małgorzata Sokołowicz, Galicyjski raj utracony. Wielokulturowa wizja Galicji przełomu wieków w pismach Josepha Rotha 
  Download.pdf 566,40 kB
 • Gerard Głuchowski, „Philosophia perennis” Romualda Balaweldera 
  Download.pdf 575,07 kB
     
       
2. QUELLEN UND MATERIALIEN      
 • Mariola Hoszowska, Listy Kazimierza Twardowskiego do Ludwika Finkla 
  Download.pdf 898,22 kB
     
       
3. REZENSIONEN UND BESPRECHUNGEN      
 • Stepan Ivanyk, Ukraińscy filozofowie w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Wyd. Semper, Warszawa 2014, ss. 224 (Paweł Balcerak) 
  Download.pdf 381,95 kB
 • Opisy przedmieść Lwowa XVI–XVIII stulecia. Uwagi na marginesie książki: Описи передмість Львова XVI–XVIII століть, oprac. A. Feloniuk, Lwów 2014, ss. 752 (Konrad Rzemieniecki) 
  Download.pdf 518,28 kB
 • Adam Redzik, Roman Duda, Marian Mudryj, Łukasz Tomasz Sroka, Wanda Wojtkiewicz-Rok, Józef Wołczański, Andrzej Kajetan Wróblewski, Akademia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, całość zredagował, wstępem i zakończeniem opatrzył Adam Redzik, Kraków 2015, ss. 1302 (Paweł Sierżęga) 
  Download.pdf 418,00 kB
     
       
4. CHRONIK      
 • Jubileusz prof. dr hab. Jadwigi Hoff z okazji 70. rocznicy urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej. Rzeszów, 24 kwietnia 2015 r. (Szczepan Kozak) 
  Download.pdf 297,71 kB
 • Konferencja naukowa „Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej (XIX–XXI wiek)”. Rzeszów, 21–22 maja 2015 r. (Agnieszka Kawalec) 
  Download.pdf 417,79 kB
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Wieś polska między pierwszym rozbiorem a kongresem wiedeńskim”. Kraków, 28 maja 2015 r. (ks. Stanisław Nabywaniec) 
  Download.pdf 320,43 kB
 • Konferencja naukowa „Sacrum a przestrzeń – z problematyki badań nad systemami komunikacyjnymi XVIII–XX w.”. Rzeszów, 22 października 2015 r. (Jerzy Kuzicki) 
  Download.pdf 378,30 kB
 • Sympozjum „Szkolne podręczniki do nauki historii w Galicji”, Wiedeń, 23 czerwca 2016 r. (Mariola Hoszowska) 
  Download.pdf 248,66 kB
     
       
5. MATERIALIEN ZU EINER BIBLIOGRAPHIE GALIZIENS FÜR DAS JAHR 2011      
 • Opracowali: Christoph Augustynowicz, Natalia Bieńkałowicz, Agnieszka Kawalec, Natalia Kolb, Szczepan Kozak, Iryna Orlevycz, Paweł Sierżęga 
  Download.pdf 760,51 kB
   
     
       
Datei zum Download:      
     

Frühere Ausgaben:

Galizien. Studien und Materialien Nr. 1/2015

Galizien. Studien und Materialien Nr. 2/2016

Galizien. Studien und Materialien Nr. 3/2017

     

Galizien. Studien und Materialien Nr. 4/2018

Galizien. Studien und Materialien Nr. 5/2019

Galizien. Studien und Materialien Nr. 6/2020

     

Galizien. Studien und Materialien Nr. 7/2021

Galizien. Studien und Materialien Nr. 8/2022