Ausgewählte Publikationen 

Robert GawełEwidencja samochodów w Krakowie 1906–1918
Ks. Stanisław NabywaniecPowstanie placówek duszpasterskich u schyłku okresu galicyjskiego na przykładzie parafii Budziwój koło Rzeszowa
Лідія ЛазуркоПостать Вільгельма фон Габсбурга (Василя Вишиваного) у спогадах і історичних дослідженнях XX – поч. XXI ст.
Sabina Rejman, The First Demographic Transition in Galicia as an element of modernization – Rzeszów against the background of the largest cities in Galicia: Lviv and Kraków
Agata Strzelczyk, Dyplomata, Polak, minister spraw zagranicznych. Agenor Gołuchowski młodszy w karykaturze wiedeńskich pism satyrycznych
Katarzyna ŚwietlikWzorzec aktywności kobiety na polu oświaty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku na przykładzie Zofii Romanowiczówny
Szczepan KozakIssues related to notaries public’s offices in selected Galician law journals
Paweł Woś, Bohdan Janusz – polsko-ukraiński miłośnik historii i pamiętnikarz o początkach Wielkiej Wojny
Maciej WawrzczakKwestia komunikacyjno-transportowa w funkcjonowaniu uzdrowiska w Szczawnicy (XIX wiek – początek XX wieku)
Elżbieta BiesiadeckaLegenda Piotra Skargi w świetle galicyjskiej prasy doby autonomicznej 

Empfohlene wissenschaftliche Zeitschriften:

"Galizien. Studien und Materialien" Nr. 7/2021        

        

 

Galizien. Studien und Materialien Nr. 7/2021

ISSN 2450-5854

DOI: 10.15584/galisim                 

 

In dieser Ausgabe unter anderem:         

- Artikel und Abhandlungen:   

  • Alois Woldan, Buchach – a city at the meeting point of different national narratives
  • Jarosław Moklak, The beginnings of “Studium Ruthenum”. A contribution to the history of the ukrainian education in Galicia, 1779–1787
  • Czesław Partacz, Ukraińskie dążenia niepodległościowe w czasie Wielkiej Wojny i po niej
  • Tomasz Kargol, Między Sławutą a Tarnowem. Podróże współpracowników i administratorów dóbr wołyńskich i kraińskich ks. Hieronima Sanguszki na przełomie XVIII i XIX wieku
  • Mariusz Menz, Z dziejów polskiego konserwatyzmu. Od Józefa Kalasantego Szaniawskiego do krakowskich stańczyków

- Quellen

  • Agata Wdowik, Polacy w Baden na przełomie XVIII i XIX wieku w świetle wybranych austriackich źródeł archiwalnych
 
Datei zum Download - Publikation:  
 
Datei zum Download - Artikel:  
 
   
   

Frühere Ausgaben:

Galizien. Studien und Materialien Nr. 1/2015

Galizien. Studien und Materialien Nr. 2/2016

Galizien. Studien und Materialien Nr. 3/2017

Galizien. Studien und Materialien Nr. 4/2018

Galizien. Studien und Materialien Nr. 5/2019

Galizien. Studien und Materialien Nr. 6/2020