"Galizien. Studien und Materialien" Nr. 4/2018        

         

     
Galizien. Studien und Materialien Nr. 4/2018

Galizien. Studien und Materialien Nr. 4/2018

ISSN 2450-5854

ISBN 978-83-7996-618-9

DOI: 10.15584/galisim          

Das Jahrbuch wird vom Institut für Geschichte der Universität Rzeszów herausgegeben          

     
       
INHALTSVERZEICHNIS      
     
       
1. ARTIKEL UND ABHANDLUNGEN      
 • Szczepan Kozak, Niecodzienna codzienność. Galicja i życie codzienne jej mieszkańców w badaniach historycznych po 2010 roku
  01.Download.pdf 216,03 kB
     
Oblicza codzienności      
 • Damian Szymczak, Nad modrym Dunajem. Refleksje o życiu codziennym polskich polityków w Wiedniu w okresie konstytucyjnym 1861-1914
  02.Download.pdf 281,30 kB
 • Sabina Rejman, Boże Narodzenie i Wielkanoc w życiu codziennym mieszkańców Tarnowa i Rzeszowa na przełomie XIX i XX wieku w świetle prasy lokalnej
  03.Download.pdf 343,30 kB
 • Anna Pachowicz, Codzienne problemy mieszkańców Galicji na przykładzie społeczności ziemi tarnowskiejwświetle pisma „Orzeł”
  04.Download.pdf 791,21 kB
 • Jolanta Wąsacz-Krztoń, Kobiety na estradzie muzycznej Rzeszowa na przełomie wieków XIX i XX
  05.Download.pdf 843,12 kB
 • Beata Lorens, Życie codzienne w klasztorze bazyliańskim w Galicji (do 1882 roku)
  06.Download.pdf 260,60 kB
 • Tomasz Pudłocki, Księgi ogłoszeń dyrekcji jako źródło do dziejów dnia powszedniego w galicyjskiej szkole średniej na początku XX wieku
  07.Download.pdf 248,52 kB
     
Varia      
 • Arkadiusz Stanisław Więch, Społeczność żydowska dębickiego sztetla na przełomie XIX i XX wieku
  08.Download.pdf 429,45 kB
 • Jan Kuca, W oblężonej twierdzy Przemyśl (1914/1915) - w świetle wspomnień i dzienników
  09.Download.pdf 241,44 kB
 • Hanna Wajda-Lawera, Na kuracji i wywczasach
  10.Download.pdf 1,35 MB
 • Jerzy Krawczyk, Od akademii do akademii. Zabiegi o kształcenie górników w Krakowie (do początków XX wieku)
  11.Download.pdf 536,04 kB
     
     
       
2. QUELLEN      
 • Krzysztof Ślusarek, Przestrzeń miejska Zbaraża w świetle akt podatkowych z lal 80. XVIII wieku
  12.Download.pdf 264,29 kB
 • Grzegorz Zamoyski, Opis powiatu ropczyckiego z 1873 roku
  13.Download.pdf 354,45 kB
 • Wojciech Ziobro, Radosław Waśko, Bazy danych w opracowywaniu galicyjskich ksiąg metrykalnych
  14.Download.pdf 1,86 MB
  Datenbank: "Galizische Matriken"
 • Marianna Mowna, Przewodniki po Lwowie opublikowane w latach 1919-1939 (bibliografia)
  15.Download.pdf 261,92 kB
     
       
3. SAMMELREZENSIONEN, REZENSIONEN, BUCHVORSTELLUNGEN      
 • Jadwiga Hoff, „Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja" (Galicja i jej dziedzictwo, t. 24), red. Jolanta Kamińska-Kwak, Szczepan Kozak. Dariusz Opaliński, Rzeszów 2016, 524 ss.
  16.Download.pdf 182,36 kB
 • Mariusz Menz, Czy Stanisław Koźmian rozpoznałby samego siebie...? O książce Wojciecha Dutki, „Zapomniany stańczyk. Rzecz o Stanisławie Koźmianie (1836-1922)", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, 324 ss. 
  17.Download.pdf 268,82 kB
 • Agnieszka Kawalec, O codzienności nieco inaczej... W kontekście monografii Jana Kucy, „O wojnie i pokoju w Jarosławskiem 1867-1918. Rzecz o codziennym życiu mieszkańców", Stowarzyszenie Młody Mołodycz, Mołodycz 2017, 672 ss. 
  18.Download.pdf 216,22 kB
 • Szczepan Kozak, Michał Krajkowski, „Oblicza prowincji. Galicja w polskojęzycznej prozie pisarzy zaboru austriackiego II połowy XIX wieku", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, 322 ss.
  19.Download.pdf 138,70 kB
 • Szczepan Kozak, „Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" 2009, nr 1, 196 ss.; 2012, nr 2, 256 ss.; 2015, nr 3, 224 ss.; 2017, nr 4, 244 ss. 
  20.Download.pdf 132,46 kB
 • Dariusz Opaliński, Stacja kolejowa Rozwadów. Głos w dyskusji nad początkami rozwadowskiego kolejnictwa na marginesie książki Grażyny Stojak, Stacja kolejowa Rozwadów. Akta galicyjskie c.k. Ministerstwa Kolei Żelaznych. Kwerenda w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Stalowa Wola 2017, 80 ss. 
  21.Download.pdf 199,50 kB
     
       
4. CHRONIK      
 • Szczepan Kozak, „Miasta Galicji w dobie przemian polityczno-ustrojowych wlatach 1772-1867. Przestrzeń - społeczeństwo - władza". I międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23 listopada 2017 r. 
  22.Download.pdf 141,08 kB
 • Wojciech Ziobro, Konferencja naukowa „Źródła masowe XIX i XX wieku - formy udostępniania". III Konferencja edytorów źródeł XIX i XX wieku, Warszawa, 19 czerwca 2018 r. 
  23.Download.pdf 136,63 kB
     
       
5. MATERIALIEN ZU EINER BIBLIOGRAPHIE GALIZIENS FÜR DAS JAHR 2013      
     
       
Datei zum Download:      
     

Frühere Ausgaben:

Galizien. Studien und Materialien Nr. 1/2015

Galizien. Studien und Materialien Nr. 2/2016

Galizien. Studien und Materialien Nr. 3/2017

     

Galizien. Studien und Materialien Nr. 4/2018

Galizien. Studien und Materialien Nr. 5/2019

Galizien. Studien und Materialien Nr. 6/2020

     

Galizien. Studien und Materialien Nr. 7/2021

Galizien. Studien und Materialien Nr. 8/2022