Home / Information / Conferences

Conferences

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi w Galicji”

Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, Zakład Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Żydzi w Galicji”, która odbędzie się w dniach 10-12 października 2023 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi w Galicji”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi w Galicji”

"Galicyjski tygiel" Inteligencja w zaborze austriackim

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Galicyjski tygiel. Inteligencja w zaborze austriackim (1772-1918)”.
Konferencja jest częścią projektu finansowanego z programu Doskonała Nauka, który uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Edukacji i Nauki i został przeznaczony do realizacji w latach 2022-2024.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi w Galicji” - program konferencji

Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, Zakład Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz inne polskie i zagraniczne jednostki uniwersyteckie, zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Żydzi w Galicji”, która odbędzie się w dniach 10-12 września 2019 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

International conference „Mobility in Galicia 1772-1914”

Mobility in Galicia 1772-1914, October 15-15, 2019 Iwonicz-Zdrój.
Conference organized by:
The Institute of History, University of Rzeszów
Department of History of the 19th Century
Department of Archive Studies and Auxiliary Sciences of History
‘Galicia 1772-1918’ International Research Team

International conference „Jews in Galicia” - conference program

Department of Jewish History and Culture of Rzeszów University, Institute of Jewish Studies of the Jagiellonian University and other institutions from Poland and  abroad invite for the international conference „Jews in Galicia” which will be held in Rzeszów on June 8-9.

International scientific conference „Jews in Galicia”

Department of Jewish History and Culture of Rzeszów University, Institute of Jewish Studies of the Jagiellonian University and other institutions from Poland and  abroad invite for the international conference „Jews in Galicia” which will be held in Rzeszów on June 8-9.

International scientific conference

International scientific conference ‘1846 in Cracow and Galicia - references, interpretations, memory’ held on 16-17th November 2016 in Cracow, and organized by the Institute of History of the Jagiellonian University and ‘Historia Iagellonica’ Publishing House.

13th Polish-Ukrainian LVIV Conference

13th Polish-Ukrainian LVIV Conference ‘City-society-culture: Lviv citizens in the world’ held on 1-2nd June 2016 in Cracow, and organized by the Department of History of the 20th Century, Institute of History and Archive Studies, Pedagogical University of Cracow.