Redakcja pisma:

Redaktor naczelny:      

Dr hab. prof. UR Szczepan Kozak      

szczepan.kozak@galicja-ur.pl       

     

 

Zastępca redaktora naczelnego:      

Dr Agnieszka Kawalec      

agnieszka.kawalec@galicja-ur.pl      

https://orcid.org/0000-0003-2198-7054   https://orcid.org/0000-0002-3144-3184
zakres: historia społeczna, źródłoznawstwo, archiwistyka   zakres: historia kultury, nauki, historia intelektualna
     
     
     
     
     

Redaktor:      

Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga      

pawel.sierzega@galicja-ur.pl      

 

Redaktor:      

Dr hab. prof. UR Jerzy Kuzicki      

jerzy.kuzicki@galicja-ur.pl      

 

https://orcid.org/0000-0001-6774-4096   https://orcid.org/0000-0002-3088-8894
zakres: historia historiografii, myśli historycznej, edukacji historycznej   zakres: historia polityczna, historia kościoła 
     
     
     
     
     

                                      Sekretarz:    

mgr Natalia Gryń-Popek    

natalia.gryn-popek@galicja-ur.pl    

   
     
     
     
     
     
     
 
Redaktorzy tematyczni:
 
Prof. dr hab. Leszek Gawor (filozofia)  -  Uniwersytet Rzeszowski, PL                                            
     
     
 
Sekcja bibliograficzna:
                                                                               
Christoph Augustynowicz
Agnieszka Kawalec
Natalia Kolb
Szczepan Kozak
Jerzy Kuzicki
Natalia Kurniawka
Paweł Sierżęga
Beata Wasser
Iryna Orlevycz
 - 
-
-
-
-
-
-
-
-
Uniwersytet Wiedeński, AT
Uniwersytet Rzeszowski, PL
Instytut Ukrainoznawstwa NAN Ukrainy, UA
Uniwersytet Rzeszowski, PL
Uniwersytet Rzeszowski, PL
Lwowskie Muzeum Historyczne, UA
Uniwersytet Rzeszowski, PL
Europa-UniversitatViadrina Frankfurt [Oder], DE
Instytut Ukrainoznawstwa NAN Ukrainy, Muzeum Historii Religii we Lwowie, UA
     
     
 
Redakcja językowa:
                                                                               
Dr Łukasz Barciński (język angielski)
Dr Torsten Lorenz (język niemiecki)
Dr Iryna Orlevycz (język ukraiński)
 - 
-
-
Uniwersytet Rzeszowski, PL
Berlin, DE
Instytut Ukrainoznawstwa NAN Ukrainy, Muzeum Historii Religii we Lwowie, UA
     
     
 
Administrator konta Facebook:
       
Dr hab. prof. UR Jerzy Kuzicki  -  Uniwersytet Rzeszowski, PL                                                            
     
     
 

Rada Naukowa:

 
przewodnicząca:        
 
Prof. dr hab. Jadwiga Hoff  - Uniwersytet Rzeszowski, PL
     
członkowie:        
     
Prof. dr hab. Christoph Augustynowicz
Prof. dr hab. Michał Baczkowski
Dr hab. prof. UEK Krzysztof Broński
Prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
Dr hab. prof. UR Mariola Hoszowska
Prof. dr hab. Urszula Jakubowska
Dr hab. prof. UR Jolanta Kamińska-Kwak
Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Prof. dr hab. Eugeniusz Koko
Prof. dr hab. István Kovács
Prof. dr hab. Ałła Kyrydon
Dr Torsten Lorenz
Prof. dr hab. Waldemar Łazuga
Prof. dr hab. Jerzy Maternicki
Dr Mariusz Menz
Doc. dr Marian Mudryj
Dr Svjatosłav Pacholkiv
Dr hab. prof. UJ Stanisław Pijaj
Dr Robert Pyrah
Dr hab. prof. UW Adam Redzik
Prof. dr hab. Éva Ring
Dr hab. prof. UP Isabel Röskau-Rydel
Dr hab. Konrad Rzemieniecki
Dr hab. prof. UW Danuta Sosnowska
Dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka
Dr hab. prof. UAM Damian Szymczak
Dr hab. Krzysztof Ślusarek
Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc
Prof. dr hab. Adam Wątor
Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Uniwersytet Wiedeński, AT
Uniwersytet Jagielloński, PL
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, PL
Uniwersytet Rzeszowski PL
Uniwersytet Rzeszowski, PL
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, PL
Uniwersytet Rzeszowski, PL
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, PL
Uniwersytet Gdański, PL
Węgierska Akademia Sztuk w Budapeszcie, HU
Uniwersytet Kijowski, UA
Berlin, DE
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, PL
Uniwersytet Rzeszowski, PL
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, PL
Uniwersytet Lwowski, UA
Instytut Historii Żydów w Austrii, St. Pölten, AT
Uniwersytet Jagielloński, PL
Uniwersytet Oksfordzki, GB
Uniwersytet Warszawski, PL
Uniwersytet Loránda Eötvösa w Budapeszcie, HU
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, PL
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PL
Uniwersytet Warszawski, PL
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, PL
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, PL
Uniwersytet Jagielloński, PL
Uniwersytet w Preszowie, SK
Uniwersytet Szczeciński, PL
Uniwersytet Lwowski, UA
Prof. Dr. Miloš Řezník  -  Uniwersytet Tech. w Chemnitz, DE; Niem. Inst Hist. w Warszawie, PL
     
     
 

Recenzenci:

                                                                                          
Prof. dr hab. Julian Dybiec
Prof. dr hab. Violetta Julkowska
dr hab. prof. UŁ Jolanta Kolbuszewska
Prof. dr hab. Alicja Kulecka
Prof. dr hab. Jan Krasicki
Prof. dr hab. Jerzy Maternicki
Dr hab. prof. UJ Stanisław Pijaj
Prof. dr hab. Jan Skoczyński
Prof. dr hab. Oleksij Suchyj
Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak
Dr hab. prof. UJ Jerzy Zdrada
Dr hab. prof. UJK Lidia Michalska Bracha
Dr hab. prof. UJ Tomasz Kargol
Dr hab. Tomasz Mróz
Dr hab. prof. UR Witold Nowak
Dr hab. prof. UR Joanna Pilulińska
Dr hab. prof. UMCS Andrzej Stępnik
Prof. dr hab. Andrzej Szwarc
Dr hab. Mirosław Tyl
Prof. dr hab. Christoph Augustynowicz
Dr Klemens Kaps
Prof. dr hab. István Kovács
dr hab. prof. UG Magdalena Nowak
prof. dr hab. Marian Mudryj
prof. dr hab. Witalij Telwak
prof. dr hab. Alois Woldan
prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Koko
dr hab. Joanna Minksztym
dr hab. prof. UJK Mariusz Nowak
dr hab. prof. UW Adam Redzik
dr hab. prof. UAM Damian Szymczak
dr hab. prof. UAM Klaudiusz Święcicki
prof. dr. Peter Švorc
ks. dr hab. Sławomir Zych
-
-
-
-
-
-
 - 
 - 
 - 
 - 
-
 - 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Uniwersytet Jagielloński, PL
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, PL
Uniwersytet Łódzki, PL
Uniwersytet Warszawski, PL
Uniwersytet Wrocławski, PL
Uniwersytet Rzeszowski, PL
Uniwersytet Jagielloński, PL
Uniwersytet Jagielloński, PL
Uniwersytet Lwowski, UA
Uniwersytet Lwowski, UA
Uniwersytet Jagielloński, PL
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PL
Uniwersytet Jagielloński, PL
Uniwersytet Zielonogórski, PL
Uniwersytet Rzeszowski, PL
Uniwersytet Rzeszowski, PL
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, PL
Uniwersytet Warszawski, PL
Uniwersytet Śląski, PL
Uniwersytet Wiedeński, AT
Johannes Kepler Universität Linz, AT
Węgierska Akademia Sztuk w Budapeszcie, HU
Uniwersytet Gdański, PL
Uniwersytet Lwowski, UA
Uniwersytet w Drohobyczu, UA 
Uniwersytet Wiedeński, AT
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PL
Uniwersytet Gdański, PL
Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, PL
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PL
Uniwersytet Warszawski, PL
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PL
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PL
Uniwersytet w Preszowie, SK
Katolicki Uniwersytet Lubelski, PL
     
     

Adres redakcji: 

Instytut Historii,

Uniwersytet Rzeszowski

Al. T. Rejtana 16 C,

35-310 Rzeszów

e-mail: redakcja@galicja-ur.pl

www: www.galicja-ur.pl

NIP: 813-32-38-822