"Galicja. Studia i materiały" nr 9/2023       

         

     
Galicja. Studia i materiały nr 9/2023

Galicja. Studia i materiały nr 9/2023

ISSN 2450-5854

DOI: 10.15584/galisim                  

     
       
SPIS TREŚCI      
     
     
       
1. ARTYKUŁY i ROZPRAWY      
 • Damian Szymczak, Kościół, religia i religijność a polskie życie polityczne w Galicji doby autonomii. Stan badań i postulaty badawcze

  01.SZYMCZAK.pdf 499,69 kB
 • Tadeusz Półchłopek, Religia i narodowość. W kręgu romantycznego sporu o dwukulturowość Galicji

  02.POLCHLOPEK.pdf 440,42 kB
 • Szczepan Kozak, Przemiany religijności ludności katolickiej Galicji w świetle wybranych testamentów z lat 1772–1918

  03.KOZAK.pdf 987,09 kB
 • William Lecyk, „A najprzód Najwyższemu Stwórcy za wszystkie dobrodziejstwa składam dzięki…” Duchowieństwo eparchii przemyskiej wobec Boga i religii w świetle testamentów 1817–1827

  04.LECYK.pdf 541,53 kB
 • Jerzy Kuzicki, Religious issues in Galicia in the light of the correspondence of the founders of the Resurrectionists 

  05.KUZICKI PL.pdf 517,08 kB
  05.KUZICKI.pdf 538,97 kB
 • Sabina Rejman, The practice of faith in everyday life based on the metrical books of various denominations in the period of Galician autonomy (as illustrated by Rzeszów) 

  06.REJMAN.pdf 1,01 MB
 • Beata Lorens, Religiousness of Galician female landowners as illustrated by the Skrzyński family 

  07.LORENS PL.pdf 448,34 kB
  07.LORENS.pdf 463,21 kB
 • Stanisław Nabywaniec, Domy korekcyjne dla duchowieństwa diecezjalnego na ziemiach polskich w XIX wieku z uwzględnieniem Galicji i klasztoru karmelitów bosych w Zagórzu

  08.NABYWANIEC.pdf 435,81 kB
 • Michał Sowa, Postawy wybranych duchownych diecezjalnych i osób zakonnych wobec wybuchu i pierwszych miesięcy I wojny światowej

  09.SOWA.pdf 454,18 kB
 • Aleksandra Włodyka, Activities of the Association of the Ladies of Charity of St. Vincent de Paul in Kraków during World War I 

  10.WLODYKA PL.pdf 488,19 kB
  10.WLODYKA.pdf 474,34 kB
 • Jolanta Załęczny, „Aby czynić i działać społecznie, potrzeba wprzód znać drogi i cele, mieć obrachunki i programy”. O różnych płaszczyznach działalności ormiańskiego arcybiskupa Józefa Teodorowicza
  11.ZALECZNY.pdf 474,02 kB
 • Franciszek Wasyl, Observing and taking notes. Customs of parishioners in a small town in the eyes of the parish priest 

  12.WASYL PL.pdf 581,09 kB
  12.WASYL.pdf 572,21 kB
 • Tomasz Kargol, Wayside shrines as forms of religiosity as illustrated by the parish of Szczepanów in the 19th century 

  13.KARGOL PL.pdf 11,48 MB
  13.KARGOL.pdf 11,18 MB
 • Katarzyna Thomas, Wybrane religijne aspekty rozwoju społeczności żydowskiej Drohobycza w ostatnich latach monarchii Habsburgów

  14.THOMAS.pdf 421,51 kB
 • Anna Pachowicz, Żydzi i chrześcijanie, z dziejów życia religijnego społeczności żydowskiej w Tarnowie

 • Magdalena Patro-Kucab, Bóg, religia i wiara w twórczości Alojzego Felińskiego
  16.PETRO-KUCAB.pdf 465,85 kB
 • Elżbieta Biesiadecka, Chrześcijańskie obrzędy i zwyczaje religijne w polskiej prasie galicyjskiej dla dzieci i młodzieży

  17.BIESIADECKA.pdf 413,88 kB
 • Уляна Мовна, Провідні свята обрядового року українців Галичини першої половини XIX ст. в оптиці львівської періодики: симбіоз християнських та народнозвичаєвих культурних практик

  18.U.MOWNA.pdf 508,21 kB
     
       
2. ŹRÓDŁA i MATERIAŁY      
 • Назар Кісь, «Наш цісар». Образ Франца Йосифа в львівській пресі – еволю-ція від «переможця над повстанцями» 50-их років ХІХ століття до «доброго батька» початку ХХ століття

  19.KIS.pdf 434,95 kB
 • Anna Wal, World War I and “the good old Austrian times” in a novel by Roman Turek “W służbie najjaśniejszego pana” [In His Majesty’s service] 

  20.WAL PL.pdf 530,10 kB
  20.WAL.pdf 565,44 kB
 • Zenon Ożóg, Jan Andruszewski – zapomniany pisarz galicyjski. Rekonesans
  21.OZOG.pdf 401,81 kB
 • Mariusz Nowak, Problem tzw. tradycyjnych wartości a przemiany społeczno-polityczne w XIX-wiecznej Europie w świetle publicystyki krakowskiego konserwatysty, Henryka Lisickiego 

  22.NOWAK.pdf 517,32 kB
 • Konrad Meus, The beginnings of the Zionist movement in Galicia in 1898 based on the documents of the Lviv Governorate 

  23.MEUS PL.pdf 462,64 kB
  23.MEUS.pdf 485,98 kB
 • Маріанна Мовна, Один штрих до сакральної спадщини Львова: путівник Діонізія Каєтановича Вірменським кафедральним собором 

  24.M.MOWNA.pdf 1,21 MB
     
       
3. ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY O KSIĄŻKACH      
 • Piotr Olechowski, „Polacy w Stanisławowie” w ujęciu Petra Hawrylyszyna, czyli kilka uwag o książce „Поляки у Станиславові”, Брустури 2022, 208 ss.

  25.OLECHOWSKI.pdf 331,74 kB
     
       
4. KRONIKA      
 • Szczepan Kozak, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Galicyjski tygiel. Inteligencja w zaborze austriackim (1772–1918), Rzeszów 21–22 września 2023 r.

  26.KOZAK.pdf 287,55 kB
     
       
       
Plik do pobrania - cały numer:      
     
       

Archiwalne numery czasopisma:

Galicja. Studia i materiały nr 1/2015

Galicja. Studia i materiały nr 2/2016

Galicja Studia i materiały nr 3/2017

     

Galicja. Studia i materiały nr 4/2018

Galicja. Studia i materiały nr 5/2019

Galicja. Studia i materiały nr 6/2020

     

Galicja. Studia i materiały nr 7/2021

Galicja. Studia i materiały nr 8/2022