Home / Мета та сфера / Публікація у мережі / Мета та сфера діяльності часопису

Мета та сфера діяльності часопису

Мета та сфера діяльності часопису

Журнал «Галичина. Дослідження та матеріали» засновано в Інституті історії Жешувського університету в 2015 р. Щорічник відповідає вимогам міжнародного середовища дослідників, увага котрих зосереджена на минулому колишніх польських земель австрійського періоду в XVIII–ХХ ст. Багатокультурна специфіка ареалу, в якому жили чи провадили свою діяльність представники народів тогочасної Австрійської монархії (поляки, чехи, словаки, угорці, німці, українці), сьогодні визначає ідентичність сучасних країн цього регіону (Польща, Україна).
«Галичина. Дослідження та матеріали» є рецензованим історичним журналом, на сторінках якого публікуються статті, джерельні матеріали, рецензії на книги та звіти про події, пов’язані з історією Австрійської Галичини (1772-1918). Окремі томи мають міждисциплінарний характер. Періодичне видання приймає до друку наукові тексти з історії, філософії, літературознавства, мистецтвознавства, культурології та релігієзнавства. Особливе зацікавлення викликають проблеми соціально-економічної історії, історії менталітету, гендерної історії, історії історіографії, історії філософії та історії релігії.

Журнал «Галіція. Дослідження та матеріали" є у списку наукових журналів, виданих Міністерством науки та вищої освіти (Міністерство науки та вищої освіти) -  має 70 балів.