"Galicja. Studia i materiały" nr 7/2021       

         

     
Galicja. Studia i materiały nr 7/2021

Galicja. Studia i materiały nr 7/2021

ISSN 2450-5854

DOI: 10.15584/galisim                  

     
       
SPIS TREŚCI      
     
     
       
1. ARTYKUŁY i ROZPRAWY      
 • Jarosław Moklak, The beginnings of “Studium Ruthenum”. A contribution to the history of the ukrainian education in Galicia, 1779–1787
  02.Pobierz.EN.pdf 529,38 kB
  02.Pobierz.PL.pdf 435,35 kB
 • Czesław Partacz, Ukraińskie dążenia niepodległościowe w czasie Wielkiej Wojny i po niej 
  03.Pobierz.pdf 468,11 kB
 • Paweł Woś, Bohdan Janusz – polsko-ukraiński miłośnik historii i pamiętnikarz o początkach Wielkiej Wojny
  04.Pobierz.pdf 563,46 kB
 • Andrzej Olejko, Ohne Flieger kein Sieg – Bez lotników nie ma zwycięstwa! Szkic z działań lotnictwa austro-węgierskiego i niemieckiego w przeddzień przełamania gorlickiego 1915 r. w świetle archiwaliów i literatury pamiętnikarskiej
  05.Pobierz.pdf 1,24 MB
 • Michał Organ, “The Boundary of the World” – The Beginnings of Tourism in the Bieszczady Mountains in the 19th Century
 • Agata Wdowik, Krasicki w sanatorium. Dylematy oświeceniowego kuracjusza u wód (Baden i Wiedeń 1792–1793) 
  07.Pobierz.pdf 535,92 kB
 • Tomasz Kargol, Między Sławutą a Tarnowem. Podróże współpracowników i administratorów dóbr wołyńskich i kraińskich ks. Hieronima Sanguszki na przełomie XVIII i XIX wieku 
  08.Pobierz.pdf 3,06 MB
 • Maciej Wawrzczak, Kwestia komunikacyjno-transportowa w funkcjonowaniu uzdrowiska w Szczawnicy (XIX wiek – początek XX wieku) 
  09.Pobierz.pdf 479,85 kB
 • Katarzyna Świetlik, Wzorzec aktywności kobiety na polu oświaty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku na przykładzie Zofii Romanowiczówny 
  10.Pobierz.pdf 470,25 kB
 • Mariusz Menz, Z dziejów polskiego konserwatyzmu. Od Józefa Kalasantego Szaniawskiego do krakowskich stańczyków 
  11.Pobierz.pdf 513,31 kB
 • Agata Strzelczyk, Dyplomata, Polak, minister spraw zagranicznych. Agenor Gołuchowski młodszy w karykaturze wiedeńskich pism satyrycznych
  12.Pobierz.pdf 6,83 MB
 • Szczepan Kozak, Issues related to notaries public’s offices in selected Galician law journals 
  13.Pobierz.EN.pdf 578,06 kB
  13.Pobierz.PL.pdf 468,55 kB
 • Elżbieta Biesiadecka, Legenda Piotra Skargi w świetle galicyjskiej prasy doby autonomicznej 
  14.Pobierz.pdf 482,60 kB
 • Paweł Sierżęga, W trosce o pamięć wieszcza. Lwów w obchodach sprowadzenia zwłok Adama Mickiewicza do Krakowa – 4 lipca 1890 
  15.Pobierz.pdf 1,42 MB
 • Лідія Лазурко, Постать Вільгельма фон Габсбурга (Василя Вишиваного) у спогадах і історичних дослідженнях XX – поч. XXI ст 
  16.Pobierz.pdf 472,61 kB
 • Sabina Rejman, The First Demographic Transition in Galicia as an element of modernization – Rzeszów against the background of the largest cities in Galicia: Lviv and Kraków
 • Ks. Stanisław Nabywaniec, Powstanie placówek duszpasterskich u schyłku okresu galicyjskiego na przykładzie parafii Budziwój koło Rzeszowa 
  18.Pobierz.pdf 537,63 kB
     
       
2. ŹRÓDŁA i MATERIAŁY      
 • Agata Wdowik, Polacy w Baden na przełomie XVIII i XIX wieku w świetle wybranych austriackich źródeł archiwalnych
  19.Pobierz.pdf 457,73 kB
 • Robert Gaweł, Ewidencja samochodów w Krakowie 1906–1918
  20.Pobierz.pdf 597,53 kB
     
       
3. ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY O KSIĄŻKACH      
 • Piotr Olechowski, Ważny krok w przywracaniu pamięci o mieście, którego już nie ma, czyli rzecz o stanisławowskich „historiach odnalezionych” przez Petra Hawrylyszyna i Romana Czorneńkiego w książce „Stanislawiw. Widnaideni istorji”, Brusturiw 2020, 256 ss. „Станіславів: віднайдені історії”, Брустурів 2020, 256 сс.
  21.Pobierz.pdf 401,60 kB
 • Vitali Telvak, Igor Hyrych, Vyacheslav Lypynsky: farmer and soldier (The ratio of democratic and conservative aspects in his historiosophy), Кyiv 2019, 310 p. [Гирич Ігор, В‘ячеслав Липинський: хлібороб і жовнір (Співвідношення демократичного і консервативного в його історіософії), Київ 2019, 310 с.] 
  22.Pobierz.pdf 305,71 kB
 • Rafał Kolano, Р. Лехнюк, „На порозі модерного світу. Українські консерва-тивні середовища в Галичині в першій чверті XX століття”, Видавництво „Літопис”, Львів 2019, 392 ss. 
  23.Pobierz.pdf 397,90 kB
 • Ігор Гирич, Лідія Лазурко, „Польська історична періодика у Східній Галичині ХІХ – початку ХХ ст.: типологія, ідеологія, проблематика” (монографія), Черкаси–Дрогобич: Видавничий дім „Гельветика”, 2020, 290 сc. 
  24.Pobierz.pdf 357,60 kB
 • Igor Hyrych, The Correspondence of Mykhailo Hrushevskyi. Vol. 7: Mykhailo Hrushevskyi’s correspondence with Oleksandr Barvinskyi / Edited by V. Telvak, M. Diadiuk. - Lviv; Kyiv; New York; Ostroh, 2019.– 208 p. 
  25.Pobierz.pdf 314,03 kB
 • Ewelina Maria Kostrzewska, Być mężczyzną w rodzinie, czyli drogi i bezdroża ojcostwa. Agata Barzycka-Paździor, Ojcostwo w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Szkice z dziejów rodziny galicyjskiej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2019 
  26.Pobierz.pdf 392,47 kB
     
       
4. KRONIKA      
 • Adam Świątek, Sprawozdanie z XV Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Intelektualne elity miasta”, zorganizowanej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie w dniach 9–11 grudnia 2020 r.
  27.Pobierz.pdf 403,20 kB
     
       
5. MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII GALICJI ZA ROK 2016:      
     
       
Plik do pobrania - cały numer:      
     
       

Archiwalne numery czasopisma:

Galicja. Studia i materiały nr 1/2015

Galicja. Studia i materiały nr 2/2016

Galicja Studia i materiały nr 3/2017

     

Galicja. Studia i materiały nr 4/2018

Galicja. Studia i materiały nr 5/2019

Galicja. Studia i materiały nr 6/2020