"Galicja. Studia i materiały" nr 3/2017        

         

     
Galicja. Studia i materiały nr 3/2017

Galicja. Studia i materiały nr 3/2017

ISSN 2450-5854

ISBN 978-83-7996-487-1

DOI: 10.15584/galisim          

Roczniki wydawany przez Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego         

     
       
SPIS TREŚCI      
     
       
1. ROZPRAWY i ARTYKUŁY      
 • Maciej Matwijów, Blaski i cienie kuratorii literackiej Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w latach 1827–1944
  Pobierz.pdf 807,35 kB
 • Adam Redzik, Z dziejów kuratorii ekonomicznej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie – o pewnym sporze prawnym (czy tylko?)
  Pobierz.pdf 759,12 kB
 • Grzegorz P. Bąbiak, Wokół mecenatu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w XIX w.
  Pobierz.pdf 686,78 kB
 • Bożena Figiela, Zbiory przeworskie w kolekcji Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Dary Henryka i Jerzego Lubomirskich
  Pobierz.pdf 828,82 kB
 • Agnieszka Franczyk-Cegła, Zbiory książkowe Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego
  Pobierz.pdf 1,36 MB
 • Лідія Лазурко, Часопис Національної бібліотеки імені Оссолінських у Львові в XIX столітті 
  Pobierz.pdf 693,60 kB
 • Ірина Глушик, Авґуст Бєльовський та Іван Вагилевич: наукова співпраця у Націо-нальному інституті імені Оссолінських
  Pobierz.pdf 721,97 kB
 • Joanna Pisulińska, Maurycy Dzieduszycki (1813–1877) i jego zainteresowania przeszłością
  Pobierz.pdf 640,34 kB
 • Lidia Michalska-Bracha, Kilka uwag na temat inicjatywy „biblioteki syberyjskiej” w lwowskim Ossolineum
  Pobierz.pdf 589,96 kB
 • Данило Кравець, Зв’язки українських науковців із Національним Закладом ім. Оссолінських у Львові
  Pobierz.pdf 605,81 kB
 • Mariola Hoszowska, „Pamięć” i „historia” instytucji. Ossolineum w międzypokoleniowej refleksji Polaków (do 1939 r.)
  Pobierz.pdf 794,54 kB
 • Маріанна Мовна, Оссолінеум у дзеркалі путівників Львовом (1871–1939)
  Pobierz.pdf 644,67 kB
 • Robert Kotowski, Udział Wacława Olszewicza w ratowaniu zbiorów Ossolineum we Lwowie
  Pobierz.pdf 572,86 kB
     
       
2. ŹRÓDŁA      
 • Marek Miławicki, „Zostaję raz na zawsze życzliwym przyjacielem”. Korespondencja pomiędzy historykami Augustem Bielowskim i dominikaninem Sadokiem Barączem
  Pobierz.pdf 1,21 MB
 • Adam Świątek, „W sprawie ruskiej” Platona Kosteckiego
  Pobierz.pdf 1,06 MB
 • Paweł Sierżęga, Inicjatywy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w sprawie gromadzenia materiałów do historii Galicji
  Pobierz.pdf 697,93 kB
     
       
3. RECENCJE      
 • Віталій Тельвак, Василь Педич, Львівська історична школа Михайла Грушевського, Світ, Львів 2016, 440 с. (Vitalii Yaremchuk)
  Pobierz.pdf 442,03 kB
 • Władysław Konopczyński, Dziennik 1918–1921, część I i II, wstęp Piotr Biliński, opracowanie Piotr Biliński, Paweł Plichta, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Ośrodek Myśli Politycznej, Warszawa–Kraków 2016, cz. I, ss. 508, cz. II, ss. 478 (Paweł Sierżęga)
  Pobierz.pdf 533,78 kB
 • Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 r., red. Jerzy Maternicki, Joanna Pisulińska, Leonid Zaszkilniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 662 (Rafał Stobiecki) 
  Pobierz.pdf 461,79 kB
 • „Strzyżowski Rocznik Muzealny” Strzyżów 2015, t. I, ss. 352, ilustracje, tabele, wykresy; „Strzyżowski Rocznik Muzealny” Strzyżów 2016, t. II, ss. 344, ilustracje, tabele, wykresy;„Strzyżowski Rocznik Muzealny” Strzyżów 2017, t. III, ss. 352, ilustracje, tabele, wykresy (Jerzy Kuzicki)
  Pobierz.pdf 469,44 kB
     
       
4. KRONIKA      
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura (Kraków, 1–2 czerwca 2016 r.) (Agnieszka Kawalec) 
  Pobierz.pdf 431,88 kB
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Rok 1846 w Krakowie i Galicji – odniesienia, interpretacje, pamięć”, Kraków, 16–17 listopada 2016 r. (Jerzy Kuzicki) 
  Pobierz.pdf 523,44 kB
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Żydzi w Galicji”, Boguchwała–Rzeszów, 8–9 czerwca 2017 r. (Alicja Maślak-Maciejewska) 
  Pobierz.pdf 838,26 kB
     
       
5. MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII GALICJI ZA ROK 2012      
 • Opracowali: Christoph Augustynowicz, Agnieszka Kawalec, Natalia Kolb, Szczepan Kozak, Jerzy Kuzicki, Natalia Kurniawka, Iryna Orlevycz, Paweł Sierżęga, Beata Wasser 
  Pobierz.pdf 644,82 kB
   
     
       
Plik do pobrania - cały numer:      
     

Archiwalne numery czasopisma:

Galicja. Studia i materiały nr 1/2015

Galicja. Studia i materiały nr 2/2016

Galicja Studia i materiały nr 3/2017

     

Galicja. Studia i materiały nr 4/2018

Galicja. Studia i materiały nr 5/2019

Galicja. Studia i materiały nr 6/2020

     

Galicja. Studia i materiały nr 7/2021

Galicja. Studia i materiały nr 8/2022