Home / Informacje / Konferencje / XIII Polsko – Ukraińska Konferencja LWÓW

XIII Polsko – Ukraińska Konferencja LWÓW

XIII Polsko – Ukraińska Konferencja LWÓW

XIII Polsko – Ukraińska Konferencja LWÓW. Miasto – społeczeństwo – kultura: Lwowianie w świecie, organizowana w Krakwie, w dniach 1-2 czerwca 2016 r., przez katedrę historii XIX wieku, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN