Home / Cel i zakres / Publikowanie w sieci / Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy

Dr Agnieszka Kawalec

Dr Agnieszka Kawalec

Szanowni Państwo,

Oddajemy do rąk Czytelników bieżący tom rocznika „Galicja. Studia i materiały”, obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnego, który ukaże się w następnym roku kalendarzowym. W publikowanych tomach poruszymy różnorodną tematykę w tym z odniesieniami do krajów Habsburgów oraz do teraźniejszości.
Jak Państwo zauważyli, niektóre tomy pisma „Galicja. Studia i materiały” mają charakter monograficzny, nie jest to jednak regułą, dlatego zapraszamy do przesyłania tekstów o zróżnicowanej tematyce, pozostającej w związku z ogólnym profilem pisma, jakim jest Galicja. Kształt następnych numerów będzie zależała od zgłaszanych przez Państwa propozycji.

Interesuje nas tematyka z zakresu szeroko rozumianych dziejów Galicji: politycznych, społeczno-gospodarczych, socjograficznych, kulturowych. Liczymy na współpracę kulturoznawców, badaczy historii prawa i ustroju, kultury i myśli politycznej, religii i kościołów, dziejów nauki i oświaty, prasy, historii historiografii, literaturoznawców, historyków sztuki, architektury, muzyki. Prosimy o nadsyłanie m.in. artykułów poświęconych życiu codziennemu, tekstów o charakterze biograficznym, dotyczących wybitnych indywidualności galicyjskich, a także autoryzowanych wywiadów z współczesnymi czołowymi badaczami dziejów Galicji. Chcemy też szukać odpowiedzi na nowe nurty historiograficzne.
Na łamach pisma publikować będziemy źródła oraz materiały do dziejów Galicji, recenzje i omówienia prac poświęconych dziejom tej prowincji.
Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do współpracy.