Dr hab., prof. UR Paweł Sierżęga (ur. 06.03.1966 w Głogowie Małopolskim). Historyk (historia historiografii). Studia historyczne w WSP w Rzeszowie (1985-1990). Od 1992 asystent, następnie adiunkt w Instytucie Historii (Zakład Dydaktyki Historii, a następnie Zakład Historii Historiografii i Metodologii Historii). Doktorat (2001) pod kierunkiem dr hab. Alojzego Zieleckiego. Habilitacja (2011) w oparciu o rozprawę Kazimierz Tyszkowski (1894-1940). Z dziejów nauki polskiej w międzywojennym Lwowie. Od 2012 r. na stanowisku profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierownik Zakładu Historii Historiografii i Metodologii Historii IH UR (2012-2015). Członek Senatu UR (2013-2017). Kierownik Studiów Doktoranckich z historii na Wydziale socjologiczno-Historycznym UR (2016-2019). Pełnomocnik Rektora UR ds. Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim (2019). Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR (2019-2021). Koordynator prac Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Galicja 1772-1918” (2012-2015). Sekretarz (2011-2014; 2020-2023) i prezes (2014-2020) Towarzystwa Historiograficznego. Autor blisko 90 prac naukowych z zakresu historii Galicji, historii historiografii i biografistyki.
 
https://orcid.org/0000-0001-6774-4096
 
 
Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga

Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga