Dr Agnieszka Kawalec; absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1998) oraz historii na Uniwersytecie Rzeszowskim (2000); doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (UR, 2005); od 2007 r. adiunkt w Zakładzie historii XIX wieku w Instytucie Historii UR. W latach 2002-2006 członek Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Wielokulturowe Środowisko Historyczne Lwowa w XIX i XX wieku”; następnie do 2012 członek Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku", w latach 2009-2015 Sekretarz Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Galicja 1772-1918”; od 2012 r. skarbnik Towarzystwa Historiograficznego; od 2016 r. członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego, oddział w Rzeszowie; zastępca redaktora naczelnego pisma „Galicja. Studia i materiały”; od 2016 r. zastępca dyrektora Instytutu Historii UR ds. studentów i dydaktyki. Prowadzi badania nad historią Polski XIX wieku, w szczególności: historii kultury, nauki, historii intelektualnej, biografistyki, dziejów Galicji 1772-1918. Autorka ponad 50 publikacji naukowych, współredaktor kilku prac zbiorowych.
 
https://orcid.org/0000-0002-3144-3184
 
 
Dr Agnieszka Kawalec

Dr Agnieszka Kawalec